Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid

UCAD

Het Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid (UCAD) is een samenwerkingsverband tussen:

  • Universiteit Utrecht, t.w. faculteit Geowetenschappen (penvoerder), faculteit Bètawetenschappen en interfacultair instituut IRAS
  • TNO: Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
  • KNMI: Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
  • Deltares: Kennisinstituut voor water en ondergrond
  • KWR: Kennisinstituut voor de watercyclus

Samen bundelen de Utrechtse partners kennis die kan bijdragen aan een duurzame maatschappelijke ontwikkeling, en zullen zij projecten initiëren op het brede terrein van Aarde en Duurzaamheid.

Aan de Universiteit Utrecht zal, samen met betrokken partijen en instituten, in UCAD verband onderzoek uitgevoerd worden naar onderling samenhangende veranderingsprocessen op mondiale en regionale schaal. Hierbij gaat het om zowel de fysieke staat van onze aarde (klimaat, ecosysteem) als om socio-economische factoren die leiden tot (over)exploitatie van grondstoffen, milieu en ruimte.

Partner: SEO Solutions

Articles worth reading:

Leave a Reply